Achtergrond en belangrijke documenten

Wilt u meer lezen over onze missie, visie en handelswijzen dan verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of lees meer in onderstaande documenten.

Het schoolondersteuningsprofiel
Ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze school de (zorg)leerlingen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke externe zorg onze school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de Jenapleinschool onderscheidt tussen basiszorg en aanvullende preventieve en curatieve ondersteuning.

Download ons Schoolondersteuningsprofiel hier.

Protocol leervoorsprong en hoogbegaafdheid
Op de Jenapleinschool kijken we niet alleen naar kinderen met leerproblemen maar kijken we ook graag naar kinderen die een leervoorsprong hebben opgebouwd. We proberen deze leerlingen extra aandacht te bieden door middel van ons zorgtraject. Hoogbegaafdheid wordt in de huidige samenleving een steeds meer besproken onderwerp. Dit protocol geeft aan op welke manier wij een leervoorsprong opsporen, kenmerken van hoogbegaafdheid signaleren, problemen diagnosticeren en leerlingbegeleiding aanbieden.

Lees hier het betreffende protocol.

Schoolplan
Bij het tot stand komen van het schoolplan heeft de directie met het team, kinderen, ouders en het bestuur een gedegen traject van onderzoek en advies gelopen om te bepalen welke accenten uit onder andere het bestuursakkoord we in het schoolplan voor de komende vier jaar terug willen zien. 

Download het Schoolplan 2016-2020 hier.

Jaarverslag Jenapleinschool 2019

Dit is het jaarverslag van de Jenapleinschool voor het jaar 2019. We leggen hierin als bestuur verantwoording af voor het reilen van onze school in het voorbije jaar, voor iedereen die belangstelling heeft.

We zijn benieuwd wat u van het jaarverslag vindt. Reacties zien we graag: bestuur@jenapleinschool.nl

Pestprotocol

Op de Jenapleinschool bestempelen we pestgedrag als zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit gedragsprotocol beoogt dan ook pestgedrag adequaat aan te pakken. 

Download het pestprotocol hier.