Medezeggenschapsraad

Op de Jenapleinschool vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk en horen we graag de mening van de ouders. Naast de activiteiten waarbij ouders kunnen meehelpen en –denken hebben we natuurlijk ook een medezeggenschapsraad (MR).

Een belangrijke taak voor een MR is, het onderling overleg in school tussen ouders en personeel te bevorderen. In de MR van de Jenapleinschool zitten 3 ouders en 3 medewerkers. De leden worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR-vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken.

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën.

De MR is bereikbaar op het emailadres: mr@jenapleinschool.nl