Onderwijs

Ons motto: het kind staat voorop!

Op de Jenapleinschool spreken, spelen, werken en vieren we vanuit het concept jenaplanonderwijs. Het jenaplanonderwijs is in de periode 1920-1950 ontwikkeld door Peter Petersen en geeft aan elke school ruimte voor een eigen invulling.

Het jenaplanonderwijs heeft uiteraard een aantal uitgangspunten. We noemen hier enkele:

  • Het totale kind is het allerbelangrijkste en niet alleen de leerstof. De school zal zo goed mogelijk aansluiting vinden bij de ontwikkeling van het kind.
  • Het vormen van een eigen persoonlijkheid vindt plaats in samenspel met andere kinderen en volwassenen. Leren met anderen om te gaan en samen te werken, weerbaar te worden en voor zichzelf en anderen op te komen, dat stimuleren wij.
  • De vrijheid die het kind krijgt, gaat samen met het leren dragen van verantwoordelijkheid. Zo leren kinderen om rekening te houden met anderen.
  • Verschillen tussen kinderen benaderen we op een positieve manier. Zo leren we beter met elkaar om te gaan. De Jenapleinschool werkt vanuit twintig basisprincipes. De principes vormen de basis voor de visie en ons werk.

Peter Petersen >  Basisprincipes >

Werken in stamgroepen

Stamgroepen

Wie onze school binnenloopt ziet, net als op een ‘gewone’ basisschool, op elke verdieping klaslokalen met een groep kinderen en een medewerker. Een verschil is dat we op de Jenapleinschool niet spreken van een ‘jaargroep’, maar van een ‘stamgroep’. Elke stamgroep bestaat uit drie verschillende leeftijdsgroepen kinderen: de jongsten, de middelsten en de oudsten. De school is daardoor opgedeeld in drie ‘bouwen’.

Groep 1 en 2 zitten in de onderbouw. Groep 3, 4 en 5 zijn ondergebracht in de middenbouw en groep 6, 7 en 8 zitten in de bovenbouw.


Kindvolgsysteem

Geen cijfers

Het Jenaplanonderwijs kent geen cijfers. Toch kent de school een betrouwbaar systeem van toetsen om het kind te volgen en te beoordelen. 

meer  >

Betrokken ouders

Ouders in de school

Op de Jenapleinschool voelen kinderen, medewerkers en ouders zich thuis. Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs.

meer  >

Medewerkers

Wie zijn wij

Onze Jenapleinschool kan natuurlijk niet zonder de medewerkers die allemaal werken vanuit hun Jenaplanhart

meer  >

Schoolleiding & bestuur

Wie doet wat

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut.

meer  >

Schoolklimaat

KiVa en pestprotocol

Een veilige omgeving is voorwaardelijk om kinderen onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel maximaal uit te kunnen dagen en prikkelen.

meer  >

Kinderraad

Een eigen stem

In onze kinderraad zitten kinderen uit verschillende stamgroepen die graag mee willen denken en mee willen praten.

meer  >Video Jenaplanonderwijs