Peter Petersen – grondlegger van het Jenaplanonderwijs

Peter Petersen (1884-1952) is afkomstig uit een eenvoudig boerengezin. In 1923 wordt Petersen hoogleraar in de opvoedkunde aan de Universiteit van Jena (Duitsland). Daar begint hij, op verzoek van ouders, een oefenschool voor aanstaande leerkrachten. Vele jaren ontwikkelt hij daar zijn vernieuwende ideeën over het onderwijs. Petersen heeft, voor die tijd zeker opvallend, kritiek op de klassikale manier van lesgeven.

Zijn levenswerk om het onderwijs te vernieuwen, krijgt in het latere Oost-Duitsland steeds meer tegenstand. Een jaar voor zijn dood wordt de Universiteit van Jena gesloten. Maar de geest is uit de fles. Het Jenaplanonderwijs krijgt steeds meer voet aan de grond in Duitsland, Engeland en Amerika. Vanaf de zestiger jaren komt het Jenaplanonderwijs naar Nederland. Inmiddels zijn er ruim 220 Jenaplanscholen in Nederland.

Peter Petersen heeft in zijn tijd uitspraken gedaan hoe volwassenen en kinderen zouden moeten kijken naar de mens, de mens in de maatschappij en de mens in de school bij onderwijs en opvoeding. Het is een goede leidraad waaraan wij als school ons kunnen spiegelen en bezien in hoeverre wij de basisprincipes [l1] binnen de Jenapleinschool ook waarmaken naar vermogen en de wijze die bij ons past.

Meer informatie over het jenaplanonderwijs is te vinden op de website van de Nederlands Jenaplanvereniging.