Schoolleiding en bestuur

De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. In het schooljaar 2018-2019 hebben wij opnieuw een interim-directeur, Ilse van Hal. Zij leidde in het voorgaande jaar het proces om op de Jenapleinschool een verbeterslag te maken op het gebied van onderwijskwaliteit. Daarin is het team geslaagd, het komende jaar zal zij de ingezette verbeteringen met het team borgen en zal zij het proces om bestuurlijke samenwerking te zoeken gaan leiden. In het vervolg daarop zal er gezocht worden naar een geschikte directeur voor onze geweldige school.

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut. De directie en het bestuur komen jaarlijks 6-8 keer bij elkaar om de uitvoering van het beleid van de school aan haar kaders te toetsen.

U kunt het bestuur bereiken via bestuur@jenapleinschool.nl