Samen leren

Kinderen leren van elkaar, helpen elkaar en spelen met elkaar. Zo nemen ze elk jaar weer een andere positie in: jongste, middelste of oudste. Door de jaarlijkse verandering, de oudsten gaan weg en de jongsten komen erbij, blijft de groep gevarieerd en is er ruimte voor vernieuwing. De medewerkers, stamgroepsleiders genoemd, zijn meerdere jaren verbonden aan dezelfde groep. Om de zoveel jaar wordt er gewisseld om variatie in het team te houden en nieuwe kansen te bieden voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.