Project & viering

In de hal van de school hangt een glasplaat met daarop de woorden: gesprek, spel, werk en viering. Deze vier woorden vormen de basisactiviteiten van de Jenapleinschool.
Kinderen leren niet alleen door met pen, papier en met hun hoofd bezig te zijn. Tijdens de werkperioden zijn kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk. En door samen te vieren, in bijvoorbeeld weekopeningen en -sluitingen, leren we iets aan elkaar overbrengen vanuit gevoel.

Projecten

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie bieden we vaak aan in projectvorm. Hierbij wordt de leerstof verpakt in een thema als onderdeel van een project; bijvoorbeeld ‘herfst’ of ‘de ruimte’. De kinderen trekken regelmatig ‘de wereld’ in en zijn op deze manier ontdekkend en onderzoekend bezig. Vaak presenteren de kinderen aan het einde van een projectperiode het geleerde. Dit gebeurt op verschillende manieren; door bijvoorbeeld een informatiemarkt/rondleiding, een viering of door een tijdelijk ingericht ‘museum’.


Vieringen

Samen vieren gebeurt zowel in de groep als met de gehele school. Denk aan Sinterklaas, Kerst, spelletjes dag en projectviering. Erg leuk zijn de weekvieringen waarvoor een stamgroep het programma bedenkt en de uitvoering verzorgt. Vaak gaat het dan om de presentatie van een project of een bepaald thema. Elke week begint op maandag voor alle leerlingen en medewerkers met een gezamenlijke weekopening. Ouders mogen komen kijken bij grote vieringen. Dan doet een groep een presentatie voor de hele school en de ouders van die groep kinderen.