Protocol Corona Jenapleinschool

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS,
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Voorzorgsmaatregelen voor onze school voor ouders

Inlooptijd en eindtijd

  Inlooptijd   Start school  Eindtijd  
Onderbouw  08.20   08.30 14.30  ma, di, do  12.30  wo  12.00  vrij 
Middenbouw 3 en 4  08.20 08.30 14.30  ma, di, do  12.30  wo  12.00  vrij  
Middenbouw 5  08.20  08.30  14.30  ma, di, do, vrij 
12.30  wo 
Bovenbouw  08.20 08.30 14.30  ma, di, do, vrij 
12.30  wo 

Schoolplein en school

Ouders/verzorgers nemen afscheid op het schoolplein op gepaste afstand van de school.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Vervoer

Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.

Afstand

 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Gezondheidscheck

 • Bezoekers melden zich via de intercom bij de voordeur en wachten tot de medewerker waar zij een afspraak mee hebben hen binnenlaat (ga niet naar binnen als de deur al openstaat).
 • Handen worden gereinigd met handgel bij binnenkomst.
 • Het triage formulier wordt ingevuld in de triagebak gedeponeerd.
 • Medewerker vraagt of alle triage vragen met ‘nee’ beantwoord zijn. Indien er een vraag met ‘ja’ beantwoord is, vertrekt de bezoeker. Indien alle vragen met ‘nee’ beantwoord zijn:
 • Medewerker en ouder lopen naar de gespreksruimte. 
 • Medewerker draagt zorg voor een gespreksopstelling waarbij de afstand van minimaal 1,5 meter gewaarborgd is. 
 • Na afloop van het gesprek verlaten de ouders direct de school. 

Privacy

We houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over privacy op lesopafstand.nl.

Testen

Iedereen die klachten heeft die passen bij COVID-19 kan zich bij de GGD laten testen. Dit geldt ook voor mensen die een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van de GGD. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Thuisquarantaine en Bron- en contactonderzoek (BCO)

Basisregels

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.

Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.

BCO voor basisscholen

Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Dit is mede omdat kinderen geen 1,5 m afstand hoeven te houden. Het BCO voor scholen is uitgewerkt in het servicedocument van OCW van 9 juli 2021 en luidt als volgt:

• Alle niet-immune categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat kan betekenen dat als iemand positief wordt getest, alle niet-immune contacten in de klas in thuisquarantaine gaan.

• Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.

• Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine.

• Immune cat. 1 en 2-contacten hoeven niet in quarantaine. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten.

Quarantaine

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

• Bij klachten die passen bij corona;
• Als je positief getest bent op corona;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun;
• Als je terugkomt uit een hoogrisicogebied;
• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.

Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.

Uitwerking thuisblijfregels – leerlingen (zie ook thuisquarantaine en bron en contactonderzoek)

Kinderen met verkoudheidsklachten ( zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school.

Kinderen blijven thuis bij:

 • Koorts
 • Benauwdheid
 • Veel hoesten

Bij twijfel, blijf thuis.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Risicogroepen

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Risicogroepen.

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

• In het servicedocument van 9 juli 2021 staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het handelingskader thuisblijvers.

Voor meer informatie in dit kader zie ook: www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen.

Besmetting op school of de BSO

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op lesopafstand.nl.

• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland

Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-vakantie en www.nederlandwereldwijd.nl. Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Wegstuurbeleid

Als een kind op school een van de thuisblijfklachten krijgt, wordt het direct door een ouder/volwassene opgehaald.

Afstand

 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Schoonmaak

 • De school wordt gedurende de schooldag extra schoongemaakt.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden indien mogelijk, bij gebruik door meerdere leerlingen/medewerkers, met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. Voor het schoonmaken van elektronica worden oppervlaktesprays gebruikt.

Handen wassen

 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Was je handen na het buitenspelen.
 • Was je handen na het toiletgebruik.
 • Was je handen tussendoor.
 • Was je handen bij thuiskomst.

Hoesten en niezen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Handdoeken en zakdoeken

Er wordt alleen gebruik gemaakt van papieren handdoeken en zakdoeken

Handen schudden

Er worden geen handen geschud.

Mondkapjes

Wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, dragen volwassenen een mond-neusmasker.

Traplopen

Je loopt altijd rechts op de trap.

Vieringen

Vieringen  zijn toegestaan. Volwassenen dienen daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Het registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck is verplicht als mensen een vaste zitplek hebben en er geen doorstroom plaatsvindt. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-opening-publiektoegankelijke-locaties 

Noodopvang

Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de school moet sluiten vanwege quarantaine, mogen deze leerlingen niet naar school.

Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. Voor meer informatie over de noodopvang na schooltijd (BSO) zie de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders.


<< terug