Protocol Corona Jenapleinschool

Voorzorgsmaatregelen voor onze school voor ouders

Halen en brengen

 • Maximaal 1 volwassene brengt de eigen kinderen naar school en haalt ze weer op.
 • Volwassenen wachten op hun kinderen op dezelfde plek waar ze afscheid genomen hebben.
  Inlooptijd   Start school  Eindtijd  
Onderbouw  08.15   08.30 14.25  ma, di, do  12.25  wo  11.55  vrij 
Middenbouw 3 en 4  08.15   08.30 14.30  ma, di, do  12.30  wo  12.00  vrij  
Middenbouw 5  08.15   08.30  14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 
Bovenbouw  08.15 08.30 14.30  ma, di, do, vrij  12.30  wo 

Schoolplein en school

Ouders/verzorgers nemen afscheid op het schoolplein op gepaste afstand van de school.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

Vervoer

Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Oudergesprekken

Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 m afstand.

 • Ouders melden zich via de intercom bij de voordeur (ga niet baar binnen als de deur al openstaat).
 • Ouders reinigen hun handen met handgel bij binnenkomst.
 • Ouders vullen het triage formulier en deponeren het in de triagebak.
 • Indien alle triage vragen met ‘nee’ beantwoord zijn, lopen ouder en medewerker naar de gespreksruimte.
 • Medewerker draagt zorg voor een gespreksopstelling waarbij de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is.
 • Na afloop van het gesprek verlaten de ouders direct de school.

Het voeren van oudergesprekken in de school is geen verplichting. Zien medewerkers hier om moverende redenen van af, dan worden de gesprekken via Teams gevoerd.

Thuisquarantaine

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. De thuisquarantaine geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar.

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid.

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.
Zie beslisboom: Beslisboom groep 1 t/m 8

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:

 • een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
 • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
 • ernstig ziek zijn

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

 • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
 • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 • Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.
 • Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19 en RIVM Handreiking contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen.

Wegstuurbeleid

Als een kind op school een van de thuisblijfklachten krijgt, wordt het direct door een ouder/volwassene opgehaald.

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: 1.5 meter afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Schoonmaak

 • De school wordt gedurende de schooldag extra schoongemaakt.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden indien mogelijk, bij gebruik door meerdere leerlingen/medewerkers, met regelmaat schoongemaakt met water en zeep. Voor het schoonmaken van elektronica worden oppervlaktesprays gebruikt.

Pauzes (inclusief TSO)

 • TSO wordt verzorgd door Doomijn.
 • De kinderen hebben een pauzehap mee van huis die ze zelfstandig kunnen nuttigen. Op woensdag en donderdag worden gruiten uitgedeeld.
 • Zorg voor een hervulbaar flesje/beker. Er wordt niet uit de kraan gedronken.

Na schooltijd

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

Handen wassen

 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Was je handen na het buitenspelen.
 • Was je handen na het toiletgebruik.
 • Was je handen tussendoor.
 • Was je handen bij thuiskomst.

Wc gebruik

 • Er is 1 kind per groep tegelijkertijd in de wc ruimte.
 • Doe het deksel op de bril en spoel dan door. Was je handen.

Hoesten en niezen

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Handdoeken en zakdoeken

Er wordt alleen gebruik gemaakt van papieren handdoeken en zakdoeken

Handen schudden

Er worden geen handen geschud.

Traplopen

Je loopt altijd rechts op de trap.

Kleding

Kinderen dragen kleding die ze zelf aan en uit kunnen trekken.

Gym

Gymlessen worden in De Enk gegeven en de kinderen dragen gymkleding. We volgen het protocol van Bewegingsonderwijs basisonderwijs/speciaal onderwijs schooljaar 2020-2021 van de KVLO.

Vieringen, uitstapjes en excursies

Bij vieringen, uitstapjes en excursies hanteren we de richtlijnen van het RIVM.


<< terug