Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is Marja Tijs onze directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De directie-bestuurder en Raad van Toezicht komen jaarlijks 6-8 keer bij elkaar om de uitvoering van het beleid van de school aan haar kaders te toetsen.

Marja Tijs - Directeur Bestuurder