Vacature Lid Raad van Toezicht

Een unieke kans; de Jenapleinschool is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Ongeveer een jaar geleden maakte de Jenapleinschool de overgang van een school met een (vrijwillig) ouderbestuur naar een school met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). In de huidige situatie liggen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de directeur-bestuurder. De RvT is verantwoordelijk voor het interne toezicht en is daarnaast werkgever van de directeur-bestuurder. Het afgelopen jaar heeft de RvT samen met de directeur-bestuurder gewerkt aan het ‘inregelen’ van deze nieuwe werkwijze. Zo is er nu een toezichtsvisie, een toezichtskader, en zijn formele stukken zoals de statuten aangepast aan de huidige situatie.

De RvT bestaat uit professionals, en is samengesteld uit ouders en externen. De raad bestaat momenteel al uit drie ouders (Ingrid Bolier, Erik Nawijn en Joost Houtkamp), en twee externe leden (Gerdien Pastink-voorzitter en Martijn Sikkens). Wegens het vertrek van Ingrid Bolier zoeken we één nieuw lid. Dit mag een ouder, maar ook een externe zijn.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn o.a.:
• Integraal toezichthouden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de
stichting, het functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in standgehouden school, evenals op de kwaliteit van het geboden onderwijs.
• Het naleven van de wettelijke verplichtingen door de directeur-bestuurder.
• Het terzijde staan van de directeur-bestuurder en gevraagd en ongevraagd advies.
• Toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen van de Stichting.

De RvT vergadert ten minste vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).

Wat zoeken wij voor de Raad van Toezicht?

Algemeen

Als lid van de RvT verwachten wij van je dat je transparant, betrokken, analytisch en rolvast bent.
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio en de samenleving en weet in grote lijnen wat er speelt op de school. Je draagt zorg voor de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid.

Aandachtsgebieden

Hoewel de aandachtsgebieden flexibel zijn, zijn wij op dit moment op zoek naar één nieuw lid met het volgende profiel:
Verantwoording en agendering Binnen de RvT kijk je in het bijzonder naar de formele- en wettelijk verplichte onderwerpen. Je zorgt voor de jaarplanning van de RvT en het tijdig agenderen van de noodzakelijke punten. Wanneer nodig heb je hier contact over met de directeur-bestuurder en of de MR. Ten aanzien van verantwoording ben je ook contactpersoon voor bijvoorbeeld de accountant of de inspectie.

Als deze functie jou op het lijf geschreven is, nodigen we je van harte uit te reageren. Mocht het niet iets voor jezelf zijn, maar weet je wel iemand anders? Dan vragen we uiteraard ook je netwerk in te schakelen om deze vacature bij externen onder de aandacht te brengen.

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV (vóór 01 juni 2023) sturen naar: sollicitatie@jenapleinschool.nl.
Ingrid Bolier stopt formeel aan het einde van het schooljaar, maar we streven er naar voldoende tijd te nemen voor een goede overdracht.
Voor vragen omtrent de functie kun je contact opnemen met Erik Nawijn, via 06 24211104. Ook verwijzen we graag naar onze website: www.jenapleinschool.nl.

Vacature in PDF


<< terug