Aanmelden

Instroom vierjarige

Bent u als ouder(s) en kind enthousiast over de Jenapleinschool dan kunt u contact opnemen (bellen of mailen) met de school. Op de administratie wordt een aantekening gemaakt van het eerste contact moment. De datum van dit contact is namelijk bepalend voor de plek op de wachtlijst. Per mail ontvangt u de verdere procedure. Het is verstandig uw kind ruim van te voren aan te melden!

Als voorbereiding kunt u alvast de schoolgids inzien via deze link hier. De algemene procedure over kennismaken en aanmelden kunt u ook in de schoolgids vinden.

LET OP! De procedure gaat in de toekomst veranderen. We gaan over van wachtlijsten naar loting. De huidige wachtlijst verwerken we via de oude procedure. Voor de kinderen die geboren worden vanaf 1 april 2022 gaan we over naar loting.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de school.

Zij-instroom

Onder zij-instromers verstaan we kinderen die van een andere basisschool willen overstappen naar de Jenapleinschool. Dit kan alleen als er plek is. Neem hiervoor contact op met de school.