Gymnastiek

Twee keer per week gymmen de kinderen op school. Eén keer per week wordt deze gymles verzorgd door de vakleerkracht.

De kinderen in de midden- en bovenbouw in de gymzaal van het wijkcentrum ‘De Enk’. Zij gymmen op blote voeten en dragen gymkleding (nemen kinderen zelf mee). De kinderen douchen niet na het gymmen. Vraag bij uw kind of de stamgroepleider na op welke de dagen er door hun groep gegymd wordt.

De kinderen in de onderbouw gymmen in onderbroek en hemd en douchen niet na het gymmen. De kinderen van de onderbouw gymmen in onze eigen gymzaal.