Heeft u een klacht?

Hoewel we graag zien dat iedereen tevreden is en de omgang met elkaar goed verloopt, kan het natuurlijk toch voorkomen dat er problemen zijn of dreigen te komen en u uw probleem of klacht wilt aankaarten. Daarom zijn er binnen de Jenapleinschool belangrijke afspraken gemaakt om de te nemen stappen.

  • Gaat het over uw kind in de groep dan is de 1e weg altijd een gesprek met de stamgroepleider.
  • Levert dit geen voldoening op, dan bespreekt u uw zorg over uw kind nogmaals in een 2e gesprek met de stamgroepleiders én de intern begeleider.
  • Levert bovenstaande geen goede oplossing? Dan kunt u, nadat u dit natuurlijk kenbaar heeft gemaakt bij de stamgroepleider én de intern begeleider, contact opnemen met de directeur. De directeur gaat met allen om tafel om éénduidig te worden geïnformeerd. De directeur adviseert en probeert samen met de betrokkenen vervolgens tot een goede oplossing te komen.
  • Heeft u een klacht van een andere algemene aard, dan kunt u direct contact opnemen met de directeur.
  • Ten slotte is er de mogelijkheid uw klacht neer te leggen bij het schoolbestuur en/of externe vertrouwenspersoon, ervan uitgaande dat u daarvoor met de directeur een gesprek heeft aangevraagd.

Vertrouwenspersoon
Klachten van vertrouwelijke aard over schoolveiligheid of intimidatie kunt u delen met de externe vertrouwenspersoon Sanny van der Velde 06 -14768665, zij is onafhankelijk van school.

Klachtencommissie
Onze school is aangesloten bij Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van kinderen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Bij de vertrouwenspersoon kunt u uw probleem kenbaar maken. Deze gaat na of de klacht op de juiste manier is aangekaart binnen de school. De vertrouwenspersoon kan de klacht uiteindelijk bij de klachtencommissie neerleggen.

Bij ernstige klachten of meldingen als seksuele intimidatie of misbruik en ernstig psychisch of lichamelijk geweld kunt u contact opnemen met het meldpunt van de Onderwijsinspectie: 0800 – 8050