Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Iedere ochtend om 8.20 uur openen we onze deuren. De ouders krijgen dan de gelegenheid de kinderen te brengen in de groep. Om 8.30 uur starten de stamgroepleiders en hun groep de dag. Aan het eind van de schooldag lopen de stamgroepleiders met de kinderen weer naar buiten, ophalen uit de klas is dus niet nodig.

Onderbouw – Groep 1 & 2

Maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur
Vrijdag tot 12.00 uur
Woensdag tot 12.30 uur

Middenbouw – Groep 3, 4 & 5

Maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur
Woensdag tot 12.30 uur
Vrijdag tot 12.00 uur (oudsten tot 14.30 uur)

Bovenbouw – Groep 6, 7 & 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30
Woensdag tot 12.30 uur

Vakanties

De vakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn landelijk vastgelegd. Wij vallen in de verdeling onder regio Noord. Alle vakanties kunt u ook vinden in onze agenda en in de schoolgids.Herfstvakantie                      21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie                        23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie                17 t/m 21 februari 2020
Goede vrijdag                        10 april 2020
Tweede paasdag                   13 april 2020
Meivakantie                          27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag                   21 en 22 (dag na hemelvaart) mei 2020
Tweede pinksterdag          1 juni 2020
Zomervakantie                     6 juli t/m 14 augustus 2020