Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u informatie over onderwerpen waar we vaak vragen over krijgen. Staat uw vraag er niet bij? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! 

Wat zijn de afspraken rondom eten en drinken?

Beleid eten en drinken

De Jenapleinschool is een ‘gezonde school’. Wij zien graag dat kinderen gezond eten en stimuleren de ouders dan ook gezond eten (pauzehappen en lunchpakketten) mee te geven.

Twee keer per week wordt er tijdens de ochtendpauze EU-schoolfruit genuttigd. Op deze zogenaamde Gruitendagen hoeft u geen groente of fruit mee te geven aan uw kind.

Is uw kind jarig of jarig geweest en mag hij of zij trakteren op school, denkt u dan ook bij het kiezen van de traktatie aan ons beleid. Wij zien het liefst gezonde traktaties (groente/fruit/iets hartigs).

Heeft u vragen over wat u uw kind als lunch of pauzehap mee kan geven naar school, vraag dit dan bij de stamgroepleider van uw zoon of dochter. Zij kunnen goed met u meedenken.

Meer informatie over gezonde voeding voor kinderen vindt u ook op de website van het voedingscentrum.

Welke regels zijn rondom de gymnastiek?

Gymnastiek

Twee keer per week gymmen de kinderen op school. Eén keer per week wordt deze gymles verzorgd door de vakleerkracht.

De kinderen in de midden- en bovenbouw in de gymzaal van het wijkcentrum ‘De Enk’. Zij gymmen op blote voeten en dragen gymkleding (nemen kinderen zelf mee). De kinderen douchen niet na het gymmen. Vraag bij uw kind of de stamgroepleider na op welke de dagen er door hun groep gegymd wordt.

De kinderen in de onderbouw gymmen in onderbroek en hemd en douchen niet na het gymmen. De kinderen van de onderbouw gymmen in onze eigen gymzaal.

Hebben jullie ook schoonmaakavonden?

Schoonmaakavonden

Zoals bij de meeste van jullie reeds bekend is, organiseren wij jaarlijks een aantal schoonmaakavonden waar alle ouders aan meedoen. Het schoolbestuur heeft destijds besloten om alle ouders één keer per jaar te laten helpen met schoonmaken, vooral op de plekken waar het schoonmaakbedrijf niet voor gefaciliteerd is. Op deze manier is het mogelijk om de school schoon en leefbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de gelden voor het onderwijs.

Ieder schooljaar wordt  er een drietal schoonmaakavonden gepland. Middels een brief aan het begin van het jaar vragen wij alle ouders om een voorkeur door te geven. Het gaat om één ouder per gezin. Mocht het écht niet mogelijk zijn om een van de avonden te komen helpen, dan kunt u aangeven om een ochtend te komen.

De schoonmaakavonden zijn vooral ook erg gezellig. Er wordt meestal veel gelachen en gezongen tijdens het schoonmaken. Dat maakt de sfeer erg goed.

  • De avonden starten om 20.00 uur
  • Met koffie en koek pauzeren wij om iets voor 21.00 uur
  • En vervolgens beginnen we om 21.45 uur met opruimen zodat we allemaal om ongeveer 22.00 uur naar huis kunnen.
Heeft de Jenapleinschool een eigen bieb?

Schoolbieb

We zijn heel trots op onze prachtige eigen Jenapleinbieb! Een bieb voor en door de Jenapleinkinderen.

Bij speciaal ‘opgeleide’ kind-bibliothecarissen kunnen de kinderen terecht voor het uitlenen en inleveren van boeken. Er zijn ook bieb-ouders aanwezig om vragen te beantwoorden en/of te helpen een geschikt boek te vinden.

De boeken zijn, net zoals in een echte bibliotheek, voorzien van een aanduiding van de leeftijdsgroep waarvoor ze het meest geschikt zijn:

A-boeken zijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar
B-boeken zijn voor kinderen van 9 tot 12 jaar
C-boeken zijn voor leerlingen van 12 jaar en ouder
E-boeken zijn voor beginnende lezers.

Hoe regel ik opvang voor en na schooltijd?

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vanwege het continurooster eten alle kinderen in de groep bij hun stamgroepleider. De kinderen pauzeren een half uur buiten onder begeleiding van Kinderopvang Doomijn.

Heeft u voor uw kind(eren) naschoolse opvang nodig dan kan dit bij Kinderopvang Doomijn. Deze opvang wordt deels in het naastgelegen wijkcentrum ‘De Enk’ en deels in ons gebouw georganiseerd. Opgave hiervoor gaat via Kinderopvang Doomijn zelf.

Wilt u elders voor- en naschoolse opvang regelen dan kan dat natuurlijk ook. In onze wijk zijn voldoende gastouderbureaus en opvangcentra waar u uw kind(eren) kunt aanmelden. Ook dit regelt u op eigen initiatief.

Kan ik bij school parkeren?

Parkeren

De Jenapleinschool staat middenin de gezellige woonwijk de Assendorp. Wij beschikken helaas niet over eigen parkeerplaatsen.

In de meeste straten rondom het Assendorperplein geldt dat u betaald moet parkeren (max. 2 uur) of in het bezit moet zijn van een parkeervergunning. U vindt hier uitgebreide informatie over parkeren en parkeertarieven.

Wilt u langer parkeren? Dit kan op het parkeerterrein aan de Burgemeester van Roijensingel (Zuiderkerkstraat 21) of in de parkeergarage Stationsplein (Stationsplein 14).

Wat zijn de schooltijden?

Schooltijden

Iedere ochtend om 8.20 uur openen we onze deuren. De ouders krijgen dan de gelegenheid de kinderen te brengen in de groep. Om 8.30 uur starten de stamgroepleiders en hun groep de dag. Aan het eind van de schooldag lopen de stamgroepleiders met de kinderen weer naar buiten, ophalen uit de klas is dus niet nodig.

Onderbouw – Groep 1 & 2

Maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur
Vrijdag tot 12.00 uur
Woensdag tot 12.30 uur

Middenbouw – Groep 3, 4 & 5

Maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur
Woensdag tot 12.30 uur
Vrijdag tot 12.00 uur (oudsten tot 14.30 uur)

Bovenbouw – Groep 6, 7 & 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30
Woensdag tot 12.30 uur

*Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
De pauzes worden in twee groepen gehouden; 12.00-12.30 en 12.30-13.00.

 

Zijn de vakanties al bekend?

Vakanties

De vakanties voor het schooljaar 2023-2024 zijn landelijk vastgelegd. Wij vallen in de verdeling onder regio Noord. Alle vakanties kunt u ook vinden in de schoolgids.

Studiedag
maandag 2 oktober 2023
Herfstvakantie
23 oktober – 27 oktober 2023
Studiedag
14 november 2023
Vrijdagmiddag 22 december 2023
Kerstvakantie
25 december 2023 – 5 januari 2024
Studiedag
woensdag 31 januari 2024
Voorjaarsvakantie
19 februari – 23 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen
29 maart – 1 april 2024
Meivakantie
29 april – 10 mei 2024
2e pinksterdag
20 mei 2024
Studiedagen
donderdag en vrijdag 23 en 24 mei 2024

vrijdag 21 juni
Vrijdagmiddag 19 juli 2024
Zomervakantie
22 juli – 30 augustus 2024

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Heeft u een klacht?

Hoewel we graag zien dat iedereen tevreden is en de omgang met elkaar goed verloopt, kan het natuurlijk toch voorkomen dat er problemen zijn of dreigen te komen en u uw probleem of klacht wilt aankaarten. Daarom zijn er binnen de Jenapleinschool belangrijke afspraken gemaakt om de te nemen stappen.

  • Gaat het over uw kind in de groep dan is de 1e weg altijd een gesprek met de stamgroepleider.
  • Levert dit geen voldoening op, dan bespreekt u uw zorg over uw kind nogmaals in een 2e gesprek met de stamgroepleiders én de intern begeleider.
  • Levert bovenstaande geen goede oplossing? Dan kunt u, nadat u dit natuurlijk kenbaar heeft gemaakt bij de stamgroepleider én de intern begeleider, contact opnemen met de directeur. De directeur gaat met allen om tafel om éénduidig te worden geïnformeerd. De directeur adviseert en probeert samen met de betrokkenen vervolgens tot een goede oplossing te komen.
  • Heeft u een klacht van een andere algemene aard, dan kunt u direct contact opnemen met de directeur.
  • Ten slotte is er de mogelijkheid uw klacht neer te leggen bij het schoolbestuur en/of externe vertrouwenspersoon, ervan uitgaande dat u daarvoor met de directeur een gesprek heeft aangevraagd.

Vertrouwenspersoon

Klachten van vertrouwelijke aard over schoolveiligheid of intimidatie kunt u delen met de externe vertrouwenspersoon Ellen te Winkel werkzaam bij de IJsselgroep. Zij is telefonisch te bereiken via 0614004160 en via de email ellen@tewinkelentewinkel.nl. Voor meer informatie over haar rol kunt u kijken op haar website www.tewinkelentewinkel.nl.

Klachtencommissie

Onze school is aangesloten bij Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van kinderen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Bij de vertrouwenspersoon kunt u uw probleem kenbaar maken. Deze gaat na of de klacht op de juiste manier is aangekaart binnen de school. De vertrouwenspersoon kan de klacht uiteindelijk bij de klachtencommissie neerleggen.

Bij ernstige klachten of meldingen als seksuele intimidatie of misbruik en ernstig psychisch of lichamelijk geweld kunt u contact opnemen met het meldpunt van de Onderwijsinspectie:
meldpunt inspectie.