Ziek melden en verlof

 

ziek melden/afmelden

Wij vinden het prettig te weten dat een kind ziek is of niet op school komt door bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of de huisarts. Voor het afmelden gebruiken we Parro. Als uw kind de volgende dag nog ziek is, dan graag wederom ziekmelden.

Verzuim

Om zoveel mogelijk verzuim te voorkomen, willen we vragen om afspraken met een dokter, tandarts etc. buiten schooltijd te plannen. We beginnen onze dag in de kring om 8.30 uur. Het is fijn als alle kinderen op tijd aanwezig zijn.

verlof aanvragen

In bijzondere gevallen kunt u (buitengewoon-) verlof aanvragen. U kunt hierbij denken aan een verhuizing, bruiloft of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
Wilt u verlof voor uw kind(eren) aanvragen dan kunt u een aanvraagformulier ophalen bij Heidi (administratie), het ingevulde formulier levert u ook weer bij Heidi in. De directie beoordeelt de aanvraag en geeft al dan niet toestemming.

Wellicht ten overvloede; Een extra lang weekend of bijvoorbeeld een dagje eerder op vakantie valt niet onder buitengewoon verlof.
Toelichting aanvraag vakantie en verlof