Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vanwege het continurooster eten alle kinderen in de groep bij hun stamgroepleider. De kinderen pauzeren een half uur buiten onder begeleiding van Kinderopvang Doomijn.

Heeft u voor uw kind(eren) naschoolse opvang nodig dan kan dit bij Kinderopvang Doomijn. Deze opvang wordt deels in het naastgelegen wijkcentrum ‘De Enk’ en deels in ons gebouw georganiseerd. Opgave hiervoor gaat via Kinderopvang Doomijn zelf.

Wilt u elders voor- en naschoolse opvang regelen dan kan dat natuurlijk ook. In onze wijk zijn voldoende gastouderbureaus en opvangcentra waar u uw kind(eren) kunt aanmelden. Ook dit regelt u op eigen initiatief.