Ziek melden en verlof

Is uw kind ziek?

Er is een speciaal telefoonnummer voor het melden van ziekte, te laat komen i.v.m. doktersbezoek e.d.:

038 – 422 03 02

Wij beginnen elke ochtend en middag met het doornemen van de absentielijst. Wij vinden het prettig te weten dat een kind ziek is of niet op school komt door bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of de huisarts. Elk verzuim moet bij de directie gemeld en/of aangevraagd worden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

In bijzondere gevallen kunt u (buitengewoon-) verlof aanvragen. U kunt hierbij denken aan een verhuizing, bruiloft of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Wilt u verlof voor uw kind(eren) aanvragen dan kunt u een aanvraagformulier ophalen bij Heidi (administratie), het ingevulde formulier levert u ook weer bij Heidi in. De directie beoordeelt de aanvraag en geeft al dan niet toestemming.

Wellicht ten overvloede; Een extra lang weekend of bijvoorbeeld een dagje eerder op vakantie valt niet onder buitengewoon verlof.